Som målare inspireras jag av det

som skimrar under ytan -

atmosfären i ett landskap,

känslouttrycket i ett ansikte,

färgerna och ljuset, det essentiella